På nettet findes der efterhånden en del steder,hvor der anmeldes spil, og Linkguiden har kigget inden for sådanne et sted der kalder sig selv for "The Danish Game Page", herefter benævnt som TDGP

Da jeg kom ind på TDGP steg mine forventninger til siden betydeligt for det layout webmasteren her har brugt er egentligt ganske nydeligt og overskueligt. I venstre frame har han lavet en masse buttons med en masse valgmuligheder og lad mig nævne i flæng enmer som spilhjælp, edbhjælp,koder ,patches og så naturligvis anmeldelser af spil.
Mht. spilanmeldelser så var der 4 stks, da jeg anmeldte siden og om dem vil jeg sige at jeg savnede noget mere dybde i selve anmeldelserne, de er ultrakorte og det virker lidt som at de er lavet lynhurtigt i forbindelse med at man lavede siden. Nå, men jeg hoppede videre.. ahhh...spilhjælp... det kan man altid bruge, så jeg trykkede på spilhjælp, men da jeg kom ind blev jeg mødt af en tekst hvor der stod noget i stil med "hvis du mangler hjælp til spil, så send en email" og noget lignende står der under flere af menupunkterne.
Som jeg skrev i starten så er layoutet ganske godt og det er osse TDGP's stærke side, men det der trækker karakteren ned er det manglende indhold og det indtryk man får at arbejdet ikke er gjort færdigt.

Besøg selv siden ved at trykke Her eller tilbage til Arkivet

Linkguiden's karakter

@@

anmeldt 3/7 1998 af Henrik S. Nielsen